GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Analýza rizika staré ekologické zátěže v Hranicích (7-10/2015)

V areálu bývalé obalovny živičných směsí jsme právě zahájili ...

... provádění doplňujícího geologického průzkumu na ověření míry znečištění ropnými uhlovodíky a PCB a jejich šíření v zeminách a podzemních vodách areálu „bývalé obalovny živičných směsí“ v Hranicích na Moravě – zpracování analýzy rizik pro lidské zdraví a pro ekosystémy. Práce navazují na výsledky předchozích průzkumů a zahrnují vybudování celkem 6 nových vrtů, odběry vzorků podzemních a povrchových vod a zemin, laboratorní rozbory z hlediska chemismu a fyzikální mechaniky, hydrodynamické zkoušky (nálevové sludge testy).

Cílem analýzy rizika je popsat a vyhodnotit reálná potenciální rizika plynoucí z ověřené přítomnosti znečištění saturované i nesaturované zóny a navrhnout další postup řešení staré ekologické zátěže. Zpracování analýzy rizika bude vyhotoveno v přiměřeném rozsahu stanoveném Metodickým pokynem MŽP ČR Analýza rizik kontaminovaného území z roku 2011.

Realizace: červenec - říjen 2015.

 

 

 

Odběr vzorku vody z hloubky 26 m

Set vzorkovacích čerpadel Gigant ve vrtu PV-1

Budování úzkprofilového vrtu HR-01

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky