GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum v Ostravě Muglinově (4/2015)

Pro výstavbu rodinného domu v Muglinově ...

... aktuálně provádíme průzkum hydrogeologických poměrů pro likvidaci srážkových vod a základových poměrů v prostředí s antropogenním návozem. Ptáce zahrnují vybudování jádrových vrtů, stanovení fyzikálně-mechanických parametrů zemin a propustnosti prostředí pro možnost vsaku srážkových vod. Realizace: duben 2015 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Ostrava Muglinov