GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum úrovně znečištění provozu Kyslíkárny v Ostravě Hulvákách (1-2/2015)

Ve společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. jsme aktuálně ukončili I. etapu ...

... průzkumných prací zaměřených na vyhodnocení míry znečištění stavebních konstrukcí a horninového prostředí způsobeného letitým provozem zařízení. Lokalita se nachází v dosahu staré ekologické zátěže v bývalém státním podniku DEZA šířící se směrem k vodnímu zdroji Nová Ves Vodárna. Realizace: leden-únor 2015.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Lokalita LINDE VÍTKOVICE v Ostravě Hulváky