GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Analýza rizik v areálu Teplárny Krnov (1-2/2015)

V areálu krnovské teplárny aktuálně provádíme ...

... průzkum kontaminace horninového prostředí pro účely zpracování analýzy rizik pro lidské zdraví a ekosystémy této části města s průmyslovou historií starou přibližně 150 let. Průzkum je zaměřen zejména na vlivy starého ekologického zatížení na nedalekou vodoteč Opavu a na okolní vodní zdroje. V rámci průzkumu bylo zbudováno 7 monitorovacích vrtů. Realizace: leden - únor 2015.  

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Teplárna Krnov