GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Posouzení odtokových poměrů V Dětmarovicích (1/2015)

Pro nově projektovanou obecní ČOV ...

... jsme aktuálně dokončili posouzení odtokových poměrů v souvislosti s nově stanovenými povodňovými průtoky ve vodoteči Mlýnka a s případnými vlivy stavby na průtoky při záplavách. realizace: leden 2015

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Lokalita Dětmarovice - budoucí ČOV