GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum znečištění zemin v důsledku impregnovaných sloupů NN (1/2015)

V Lukavicích na Mohelnicku provádíme pro společnost ČEZ Distribuce ...

... posouzení míry znečištění zemin v důsledku sloupů nízkého napětí z imperegnovaného dřeva umístěných na soukromém pozemku. Práce zahrnovaly odběry vzorků a laboratorní rozbory dřevní hmoty sloupů, zemin u paty sloupů z různých hloubkových horizontů a zemin reprezentujících geochemické pozadí. Realizace: leden 2015. 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Lokalita Lukavice