GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Projekce geotechnických průzkumů pro ŘSD ČR (11-12/2014)

Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR jsme dokončili zpracování zadávací dokumentace pro ...

... předběžný geotechnický průzkum stavby I/42 Brno VMO, MÚK Ostravská radiála (VMO úsek tunel  Vinohrady – ul. Černovická) a pro podrobný geotechnický průzkum Silnice I/38 Znojmo - obchvat III. Projekty obou samostatných staveb zahrnují návrhy úpravy terénu, situování a vytyčení průzkumných děl, realizaci průzkumných vrtů a penetračních sond, odběr vzorků zemin, vod a hornin a laboratorní rozbory, hydrodynamické zkoušky, geofyzikální a korozní průzkum, geodetické zaměření průzkumných vrtů, zpracování a digitalizaci dat, stabilitní výpočty vybraných příčných profilů, posouzení hydrogeologických, geologických, geotechnických a kontaminačních poměrů předmětného území, vypracování závěrečné zprávy a návrh doporučení pro výstavbu v etapě DSP. Realizace: listopad - prosinec 2014.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky