GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Posuzování možnosti vsakování vod (10-12/2014)

V podzimních měsících roku 2014 jsme prováděli ...

... celou řadu průzkumů a posudků týkajících se vsakování srážkových vod do horninového prostředí.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Ostrava - Stadická ulice

 

Bohumín - tribuny