GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hydrogeologické posouzení lokality v Rožnově pod Radhoštěm

Na lokalitě v Dolních Pasekách u Rožnova provádíme ...

Na lokalitě v Dolních Pasekách u Rožnova provádíme hydrogeologické posouzení lokality pro likvidaci srážkových vod a přečištěných vod z ČOV vsakem do horninového prostředí. Součástí prací je také vyhledání vodního zdroje a projekt zásobování vodou pro rodinný dům (termín: únor 2009)

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Lokalita Rožnov - Dolní Paseky