GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkumné práce v Šumperku (4/2014)

Pro stanovení způsobu založení projektované stavby nové hasičské stanice ...

... a okolních zpevněných ploch jsme v Šumperku aktuálně ukončili inženýrsko-geologický průzkum. Součástí prací  bylo rovněž posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakem do horninového prostředí. Realizace: duben 2014.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Průzkumné práce v Šumperku