GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Inženýrsko-geologický průzkum v Bohumíně (leden 2014)

Pro projekci a úpravu vodního toku Lutyňka ...

... jsme právě provedli a dokončili inženýrsko geologický průzkum. Rozsah prací zahrnoval 12 vrtaných sond, 4 mělké kopané sondy, dokumentaci geologického profilu, odeběr vzorků zemin, laboratorní analýzy a vyhodnocení základových poměrů na lokalitě. Realizace: leden 2014. 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Vodní tok Lutyňka