GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologický průzkum v areálu bývalého dolu Paskov (11/2013)

Pro projektované kontejnerové překladiště ...

... v areálu bývalého dolu Paskov jsme ukončili hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum. Práce zahrnovaly vybudování vrtů, odběr vzorků zemin, laboratorní práce a nálevové testy. Realizace: Listopad 2013. 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Areál bývalého dolu Paskov