GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Monitoring podzemních vod ve Skotnici (11/2013)

V areálu skládky ve Skotnici jsme ukončili ...

... roční monitoring vývoje trendů kvality podzemních vod a odtokových poměrů. Práce zahrnovaly sled organických a anorganických polutantů, měření trendů kolísání hladiny podzemní vody  a vyhodnocení vývoje od posledních průzkumných prací. Realizace zprávy: listopad 2013

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Skládka ve Skotnici