GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum na Koksovně Svoboda v Ostravě (4-5/2013)

V areálu koksovny jsme dokončili geologický a kontaminační průzkum ...

... v ploše bývalé kompresorovny v areálu koksovny Svoboda v Ostravě - Přívoze. Průzkum zahrnoval sondáž v bývalých jímkách kompresorovny a analytické rozbory zemin včetně jejich posouzení z hlediska stanovení nebezpečnosti odpadů. Realizace: duben-květen 2013.

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Koksovna Svoboda v Ostravě