GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologický průzkum v Polouvsí (4/2013)

V dubnu jsme dokončili v areálu společnosti JIPEX ...

 

... orientační inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum. IG průzkum byl proveden pro posouzení možnosti založení nově projektovaného objektu v místě stávajícího SO04. HG průzkum byl zaměřen na posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakem do horninového prostředí. Vyhodnocení průzkumných prací stanovilo adekvátní charakteristiky a popis základových poměrů panujících na dané lokalitě včetně základních hydrogeologických poměrů. Realiace: duben 2013

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky  

Areál Jipex