GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hydrogeologické průzkumy po Novém roce (1-2/2013)

V lednu jsme opět se zvýšenou intenzitou zahájili realizaci ...

... posouzení možnosti vsakování srážkových vod ze zpevněných ploch projektovaných rodinných domů, veřejných ploch a připravovaných rekonstrukcí komunikací v lokalitách Vratimov, Karviná Ráj, Šilheřovice, Orlová, Albrechtice a Dolní Lutyně. Práce zahrnovaly dle lokálních podmínek mělké či hluboké sondážní práce a zbudování vystrojených vsakovacích vrtů, nálevové testy spojené s hydrometrickými měřeními, čerpací testy, laboratorní rozbory vody a vyhodnocení terénních a rešeršních údajů.

Realizace: leden-únor 2013.

 

Vratimov - studie rozšíření hřbitova

Albrechtice - testování zdroje pro TNS

Karviná

Šilheřovice

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky