GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hydrogeologické průzkumy pro účely vsakování vod (11/2012)

V listopadu jsme na Ostravsku zrealizovali geologické průzkumy pro ...

... posouzení možnosti vsakování srážkových vod ze zpevněných ploch projektovaných rodinných domů a připravovaných rekonstrukcí komunikací v lokalitách Stará Bělá, Polanka nad Odrou, Ostrava - Janová, Kunčice pod Ondřejníkem, Albrechtice u Českého Těšína, Dolní Lutyně a Pustá Polom. Práce zahrnovaly dle lokálních podmínek mělké či hluboké sondážní práce a  zbudování vystrojených vsakovacích vrtů, nálevové testy spojené s hydrometrickými měřeními a vyhodnocení terénních a rešeršních údajů. Realizace: Listopad 2012.

 

Dolní Lutyně

Polanka nad Odrou

Kunčice pod Ondřejníkem

Pustá Polom

 

Stará Bělá

Janová

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky