GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Měření vlhkosti zemin, propustnosti povrchu a srážkových úhrnů

Zejména pro posuzování možnosti vsakování srážkových vod ...

... ve střetových lokalitách jsme pro průkazná měření pořídili srážkoměrnou stanici s jímací plochou 200 cm2 (dodavatel CTM, USA). Ta je volitelně programovatelná a umožňuje zapisovat srážkové úhrny v intrevalech vteřin, minut, hodin i dnů. Je tak optimální pomůckou při posuzování a projektování vsaků srážek ve střetových lokalitách nebo na lokalitách s očekávanými komplikovanými poměry. Vítanou pomůckou je rovněž při odvodňování staveb v kombinaci s aplikací leveloggerů - umožňuje stanovit časovou retardaci infiltrace srážek k základům stavby a na tomto základě stanovit optimální režim snižování hladiny podzemní vody.

Pro průkaznější interpretaci základových poměrů jsme rovněž pořídili polní vlhkoměr, který je schopen např. zaznamenat vlhkost vrtného jádra bezprostředně po odvrtání (kontroluje nesprávnou manipulaci se vzorkem v laboratoři v důsledku prodlení) nebo dle něj lze stanovit správný poměr přídavku vápna při chemické stabilizaci zemní pláně.

 

 

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky