GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geotechnický dozor zakládání na pilotách v Otrokovicích (9-11/2012)

Pro stavbu nového závodu v průmyslové zóně v Otrokovicích ...

... provádíme pro společnost SYNER stálý geotechnický dozor při budování zpevněných ploch upravovaných technologií vápněním a související dozor při budování hlubinných pilot. Práce zahrnují monitorování vlhkosti v upravovaných vrstvách zeminy, dodržování technologického postupu hutnění a petrografický popis geologického profilu zemin při hloubení pilot. Realizace: září - listopad 2012.  

 

Staveniště v PZ Otrokovice

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky