GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Realizace drobných geologických průzkumů a posudků (10/2012)

V průběhu října 2012 jsme dokončili ...

... drobné průzkumy se zásahem do pozemků nebo rešeršní práce z oborů hydrogeologie a inženýrská-geologie pro stavby rodinných domů či malých provozoven, kanalizací, vsakovacích objektů a jiné infrastruktury v lokalitách Ostrava - Kunčice, Kunčičky, Výškovice a Mariánské Hory,  Vratimov a Lubnoů. Realizace: říjen 2012.

 

Ostrava Kunčice a Kunčičky

Ostrava - ulice Tvorkovských

Ostrava Výškovice

Vratimov - rozšíření pohřebiště

 

Lubno - letiště

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky