GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Programové vybavení pro tvorbu interpretačních map

Pro tvorbu map, vizualizaci a modelování teréních dat jsme pořídili software SURFER9 z řady amerického dodavatele "Golden Software, Inc".

Programové prostředí umožňuje zpracování dat a jejich zobrazení v 2D a 3D prostoru. Výstupy z programu tak napomáhají lépe interpretovat data z geologických průzkumů jak pro jejich vyhodnocení samotnými geology, tak pro názornou představu klientům a koncovým uživatelům závěrečných posudků a expertýz.

 

V našich geologických oborech tak software nejčastěji využíváme pro:

 

  • modelování zemského povrchu, 
  • modelování průběhu geologických vrstev,
  • modelování plošného situování geotechnických parametrů prostředí,
  • modelování povrchu hladiny podzemní vody a
  • modelování distribuce polutantů v zeminách a podzemních vodách.

 

Tématické zařazení:

 » Nabídka služeb  

 » Novinky  

Surfer 9

 

Surfer 9

 

Modelování hladiny podzemní vody

 

Plošná distribuce pH v podzemní vodě