GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické práce ve třetím kvartálu 2023

S ukončením teplého a suchého léta vstupujeme do posledního kvartálu ...

... letošního roku. Aktuálně dokončujeme podzimní monitoringy vod na Ostravsku, Šumnpersku, Novojíčínsku a Opavsku. V Bolaticích, v Dolní Lhotě, v Mošnově a ve Vlachově Lhotě dokončujeme hydrogeologické a stavebně geologické průzkumy pro stavby převážně vodohospodářské infrastruktury. V Kladně jsme dokončili průzkum pro stavbu kontejnerového překladiště. V elektrárně Prunéřov investora ČEZ jsme dokončili průzkum pro novou energetickou jednotku založenou na spalování biohmoty.

Pro Město Ostrava a vytváření konceptu utrácení srážkových vod v jeho jednotlivých obvodech v rámci projektu GESVOD jsme dokončili rozsáhlou rešerši zahrnující úctýhodný počet téměř 21 tisíc archivních vrtů. Z drobných staveb jsme dokončili odvodnění zahrady Centra sociálnmích služeb v Českém Těšíně pomocí vsakovacích vrtů a retenčních poldrů, odvodňovací vrty jsem prováděli rovněž v Ostravě - Mariánských Horách. Pro letošek jsme také dokončili rekultivační práce a projekt nové skládky v Horním Benešově. S kolegy jsme kromě toho zvládli provést řadu samostatných nálevových testů a rešerší jak na Ostravsku, tak i v Čechách. Aktuálně připravujeme několik preventivních kontaminačních průzkumů provozovaných Českými drahami na lokalitách Olomoucka a Ostravska s historickými úniky pohonných hmot do horninového prostředí.  

 

V říjnu jsme ve spolupráci s kolegy z ČAH uspořádali osvětový seminář pro vodoprávní úřady o problematice zasakování dešťových a odpadních vod v obdobném rozsahu, jako jsme prováděli v květnu v Ostravě. Akce se vydařila s obsazením téměř 90ti účastníků z celkem pěti krajů.

 

 

 

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference