GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky a ostatní činnosti na podzim 2021

Aktivně jsme vstoupili do posledního kvartálu letošního roku několika ...

... novými zakázkami v oborech hydrogeologie, kontaminační geologie a inženýrská geologie. Právě jsme dokončili průzkumy zaměřené na posouzení možnosti zasakování srážkových vod v Brušperku, Bělském Lese a v Ostravě na ulici Jirská, na vybudování vodního zdroje v Poličné u Valašského Meziříčí, na zhodnocení základových poměrů staveb ve Slezské Ostravě u bývalého Dolu Trojice a U Staré elektrárny. Zároveň jsme zahájili podzimní monitorovací cyklus na našich dlouhodobých akcích na Hornobenešovsku, Novojičínsku a Ostravsku.

Na zbytek kvartálu připravujeme zahájení průzkumných prací v Ostravě Svinově, v Brně Tuřanech, v Orlové u PZ Barbora, ve Sviadnově, Rychalticích a v Bruntále. V letošním roce ještě ukončíme projekt rekultivace uhelného odkaliště na Havířovsku a  rovněž zahájíme projekt stavby nové skládky na Hornobenešovsku. 

 

Hydrogeologický průzkum pro vodní zdroj v Poličné

Monitoring podzemních a povrchových vod v prostoru odkališť Teplárny Vítkovice

Průzkum hydrogeologických a základových poměrů pro novostavbu rodinného domu v Brušperku

Vyhodnocení odtokových poměrů a možnosti vsaku srážkových vod v Bělském lese

 

Hydrogeologický průzkum pro stavbu Terminálu Jirská v Ostravě

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference