GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky a supervize v červenci až září 2019

Přes horké a suché léto jsme stihli mezí prací i trochu pocestovat ...

... po severských zlatonosných řekách a jedinečném ložisku ametystu, prázdninám ale dominovala práce v České republice. Pro Ministerstvo financí jsme v létě dokončili supervizní zakázku sanačních prací  z roku 2012 na lokalitě Lipník nad Bečvou, dále jsme dokončili geologické průzkumy pro stavbu kanalizace a ČOV v Úhonicích, pro stavbu parkovacího domu v Třinci, pro odvodnění lokality v Dolní Lhotě, pro přestavbu křižovatky v Ostravě Hrabové a stavbu nové tramvajové smyčky v Ostravě.

Pro projektovaný záměr ŘSD ve Středních Čechách "I/38 Poděbrady (D11) – Kolín, přeložka" jsme dokončili hydrgeologickou studii s posouzení vlivů záměru na útvary podzemních a povrchových vod. V Rožnově pod Radhoštěm jsme pro soukromého investora  dokončili hydrogeologický průzkum hlubinného kolektoru v křídových vápencích. Pro Moravskoslezský kraj jsme dokončili průzkum s návrhem koncepce pro odvodnění podmáčené novostavby IZHC v Českém Těšíně. Do konce září finišujeme ještě několik dalších rozpracovaných zakázek v Bohumíně, Rožnově a Valašském Meziříčí ...

 

Plošný průzkum pro utrácení odpadních vod v Ropici

Průzkum hlubinného kolektoru v Rožnově

Průzkum odtokových poměrů v Dolní Lhotě

Hodnocení vlivů záměru stavby komunikace ve Střední Čechách na vodní útvary

 

Průzkum pro stavbu kanalizace a ČOV v Úhonicích

Vybudování monitorovacího systému podzemních vod pro výrobnu diabolek v Bohumíně

Průzkum pro odvodnění integrovaného záchranného centra v Českém Těšíně

Vyjádření hydrogeologa k utrácení srážkových vod z úpravy komunikace v Hrabové

 

Průzkum pro odvodnění lokality a zajištění stability svahu při stavbě nové tramvajové smyčky v Ostravě

Průzkum pro odvodnění staveniště a založení parkovacího domu v Třinci

Zatžovací zkoušky kruhovou deskou v areálu Sungwoo

Dokončení supervize sanace lokality v Lipníku bad Bečvou

 

Průzkum pro stavbu vodovodu v Rožnově, Horních Pasekách

Průzkum pro rozšíření parkoviště Terminálu Hranečník

Vybudování monitorovacího systému podzemních vod v Bohumíně

Monitoring podzemních a povrchových vod v Krnově

 

 

 

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference