GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy v průběhu ledna a února (1-2/2017)

V průběhu ledna jsme dokončili geologické ...

... průzkumy zaměřené na řešení stability svahů pozemků v důsledku podmáčení utrácením srážkových vod (Václavovice), monitoring kvality podzemních a povrchových vod v teplárně Krnov, na vyhodnocení mocnosti dnových sedimentů projektovaných rybníků v Albrechticích, na vyhodnocení zakladových poměrů pro rozšíření výrobního závodu Siemens (Frenštát p.R.) a na specifikaci odtokových poměrů z hlediska návrhu utrácení srážkových vod v průmyslové zóně Nad Porubkou (Ostrava). 

 

V průběhu února jsme dokončili posouzení vlivů několika staveb dálnic na vodní útvary podle Rámcové směrnice EU (I/12 Běchovice - Úvaly, D48 obchvat Frýdek - Místek a D56 Frýdek - Místek - napojení na D48), dále průzkum založení a likvidace dešťových vod z novostavby RD v Dolní Lutyni, model rozlivu pro hlubinný způsob utrácení srážkových vod v areálu VOLVO v Prostřední Suché, geotechnické posouzení stability svahů výkopů a návrh na zabezpečení záporovým pažením kombinovaným s kotvením ve Slezské Ostravě, posouzení kvality stavby studny, její administartivní správnosti a technické způsobilosti k zásobování rekreačního objektu na Morávce pitnou vodou. V Prostřední Suché jsme provedli nálevový gigatest vsakování (28m3 vody) pro úvodní posouzení vsakování hlubinným způsobem, kde od dubna bude zahájeno budování nopvých vsakovacích objektů pilotovacími soupravami.

 

 

Realizace prací proběhla v období leden až únor 2017.  

 

Vsakovací gigatest v provozovně VOLVO

Stavba D48 Frýdek Místek - obchvat a D56 Frýdek - Místek - napojení na D48

Ostrava - PZ nad Porubkou - řešení základových poměrů a utrácení srážkových vod

Albrechtice - průzkum mocnosti dnových sedimentů

 

Krnov - monitoring vod v teplárně

Václavovice - řešení stability svahů

Frenštát - Siemens

Stavba přeložky I/12 Běchovice - Úvaly

 

Průzkum v Dolní Lutyni

Posouzení stavby studny a její využitelnosti na Morávce

Řešení vsakování vod v areálu VOLVO - model rozlivu

Geotechnické řešení a návrh stabilizace výkopu ve Slezské Ostravě

 

Geologický dozor stavby haly v PZ Tatra Kopřivnice

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference