GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Vyhodnocení vlivu na vodní útvary dle rámcové směrnice ES

Pro připravovanou stavbu obchvatu Prahy v úseku Běchovice - D1 aktuálně ...

.. dokončujeme vyhodnocení vlivu na útvary povrchových a podzemních vod dle rámcové směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rad. Tou je stanoven rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne 23. října 2000 (Rámcová směrnice o vodní politice). Projektovaný záměr  stavby 511 Běchovice – dálnice D1 je součástí východního segmentu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP). Tato stavba začíná v křižovatce se Štěrboholskou radiálou (silnicí I/12), kde navazuje na již realizovaný úsek SOKP (stavba 510) a končí před křižovatkou s dálnicí D1, která je součástí stavby 512. Prochází převážně po volných zemědělsky obdělávaných pozemcích po obvodě hlavního města a z části Středočeského kraje (okresu Praha-východ) mimo hustě zastavěná území. Realizace: říjen - listopad 2016.

 

Terénní mapování úseku Běchovice - Říčany (D1)

 

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference