GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologický průzkum areálu Šantovka v Olomouci (2/2016)

Pro vybudování rezidence Šantovka v Olomouci na břehu řeky Moravy ...

... aktuálně provádíme geologický průzkum s posouzením návrhu na založení stavby v záplavovém území, s návrhem na způsob utrácení srážkových vod a s vyhodnocením míry znečištění lokality nacházející se poblíž bývalé ekologické zátěže (s.p. MILO). Práce zahrnují vrtané sondy, dynamickou penetraci, provedení nálevových testů, korozní průzkum, stanovení radonového indexu pozemku a širší spektrum rozborů zemin a podzemní vody. Realizace: únor - březen 2016.

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Olomouc - Šantovka