GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hodnocení rizika ukládání odpadů na povrch terénu v Bravanticích (9/2015)

Aktuálně provádíme geologický průzkum a zpracování ...

... dokumentu "Hodnocení rizik" pro terénní úpravy a rekultivaci podmáčeného pozemku v k.ú. Bravantice. Na dotčené parcele jsme přes navezený materiál provedli dvě úzkoprofilové sondy, odebrali a anylyzovali směsné vzorky zemin a v návaznosti na terénní práce zpracováváme hodnocení rizik ve smyslu vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., příloha č.11, kde jsou definovány podmínky pro využití odpadů na povrchu terénu. Realizace: září 2015

   

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference