GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Ověření geologických a stabilitních poměrů svahu v Písku (9/2015)

Aktuálně provádíme inženýrsko-geologický průzkum pro posouzení geologických poměrů a návrh opatření pro zpevnění ...

... narušené stěny tribuny situované ve svahu na parcele č. 1531. Cílem prací je ověření geologických a stabilitních poměrů s návrhem zabezpečení stěn tribuny. Práce zahrnují úzkoprofilovou sondáž ve svažitém terénu nad tribunami, laboratorní rozbory odebraných vzorkůl zemin, vytvoření geologických řezů, výpočet zemních tlaků a návrh adekvátního řešení zabezpečení stěny. Realizace: září 2015.  

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Sondážní práce ve svahu nad tribunami