GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hodnocení rizik pro uložení odpadů na povrch terénu v Holubicích (4/2015)

Pro terénní úpravy v katastru Holubice ...

... jsme dokončili Hodnocení rizik ukládání odpadů na povrch terénu v množství přesahujících 1000 tun. Lokalita se nachází v blízkosti staré ekologické zátěže a po ukončených sanačních pracích před rokem 2000 je dlouhodbě monitorována z hlediska výskytu chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě. Realizace: duben 2015.

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Areál Eurovrak v Holubicích