GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hydrogeologický průzkum pro odvodnění hřiště v Bohumíně (3/2015)

Pro odvodnění tartanového povrchu hřiště v Bohumíně ...

... jsme vybudovali čtyři vystrojené průzkumné vrty a na nich pomocí nálevových testů odzkoušeli možnost odvádění povrchových vod do propustných vrstev v podloží hřiště. Sled hladiny při nálevových testech je prováděn kanadskými leveloggery Solinst s barometrickou kompenzací, které patří ke světovým špičkám v těchto "hydro" technologiích.

Přestože Bohumín obecně patří k oblastem s horninovým prostředím komplikovaným pro vsakování vod, zde bude vsak funkční. Na vybudované vrty bude napojena podzemní drenáž, která zároveň vytváří prostor pro akumulaci přívalových dešťů.

Realizace: březen / 2015.

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Průzkum pro odvodnění hřiště v Bohumíně

 

Příprava pro pojezdové zhlaví

 

Pojezdové zhlaví vrtu