GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Hodnocení rizik terénních úprav v Rozdělově (11-12/2014)

Na Kladensku jsme ukončili projekt týkající se ...

... hodnocení rizik ukládání odpadů na povrchu terénu v zemníku bývalé cihelny. Realizace: listopad - prosinec 2014

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Rozdělov u Kladna