GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologický průzkum v ArcelorMittal (3/2013)

Ve společnosti ArcelorMittal jsme ukončili průzkum šrotiště ...

Předmětem prací bylo provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro určení způsobu založení manipulačních ploch, prefabrikovaných trafostanic a paketovacího lisu v rámci úpravy šrotiště pro pojezd elektrických bagrů. Průzkumné práce zahrnovaly 6 jádrových IG vrtů do hloubky 3 až 8 m. Vyhodnocení průzkumných prací stanovilo adekvátní charakteristiky a popis základových a geotechnických poměrů panujících na lokalitě, včetně základních hydrogeologických poměrů a chemizmu podzemní vod. Realizace: březen 2013

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Šrotiště v ARCELORMITTAL