GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum základových poměrů v areálu Koksovny Svoboda v Ostravě (2/2013)

V březnu jsme provedli inženýrsko-geologický průzkum ...

 pro založení IG průzkum pro určení způsobu založení havarijní jímky, jejíž součástí budou základové konstrukce pro usazovací nádrže a nádrž pro sběr dehtového kondenzátu v prostoru Koksovny Svoboda v Ostravě - Přívoze. Práce zahrnoivaly vrtné práce, rozbory mechaniky zemin a vod a vyhodnocení geologuických poměrů. Realizace: březen 2013.

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference