GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Průzkum pro "Galerii Prostějov" (2-3/2013)

V březnu jsme dokončili hydrogeologický průzkum ...

... v Prostějove pro připravovaný developerský projekt v centru města. Vzhledem ke složitým základovým poměrům jsme v této etapě prací kladli vysoký důraz na možné ovlivnění hydrogeologických poměrů záměrem a navrhli odpovídající opatření. Práce zahrnovaly podrobnou rešerši dosavadní prozkoumanosti, vybudování čtyř nových hydrogeologických vrtů, čtyřdenní čerpací test o vydatnosti do 1 l/s společně s monitoringem trendu vyvolaného pohybu hladiny podzemní vody, posouzení chemismu prostředí a související vyhodnocení základových poměrů. Realizace: únor-březen 2013.

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Náměstí v Prostějově