GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Doplňují průzkum v Branticích (5/2011)

V trase projektovaných kanalizačních stok C17-B14 a C17-B19.1 v katastru obce Brantice ...

... jsme v návaznosti na průzkumné práce prováděné v roce 2010 dokončili doplňující inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. Realizace: duben až květen 2011.

 

Tématické zařazení:

 » Novinky  

 » Reference  

Vrtné práce v trase budoucí kanalizace