GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Programové vybavení pro výpočty stability svahu

Ze škály programů pro geotechnické výpočty GEO5 jsme pořídili další soubor - výpočet stability

Program je určen k výpočtu stability svahů obecně vrstevnatého zemního tělesa. Smyková plocha může být kruhová (Bishopova, Pettersonova resp. Spencerova metoda) nebo polygonální (Sarmova metoda resp. Spencerova). Program lze využít k výpočtu stability např. zářezů, náspů a kotvených opěrných konstrukcí.

 

Vlastnosti programu:

 

  • obecně vrstevnaté prostředí, zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73101,
  • možnost postupného budování svahu v rámci jedné úlohy (fáze budování),
  • libovolné množství výpočtů v jedné fázi budování,
  • vliv vody modelován hladinou podzemní vody nebo izoliniemi pórového napětí,
  • možnost počítat s vodou nad terénem, libovolné množství kotev,
  • libovolné množství svislých i vodorovných přitížení, jednoduché modelování tuhých těles,
  • možnost simulace účinků zemětřesení, možnost zadání foliace zemin,
  • optimalizace kruhové i polygonální smykové plochy, výpočet podle teorie mezních stavů i stupně bezpečnosti,
  • možnost zadat do výpočtu geovýztuhy, výpočet v efektivních i totálních parametrech zemin,
  • možnosti omezení optimalizace smykové plochy 

 

Tématické zařazení:

 » Nabídka služeb  

 » Novinky  

Geotechnické výpočty GEO5

 

Ukázky z výpočtu stability

 

Ukázky z výpočtu stability