GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Leveloggery - novinka v našem vybavení

Pro přesné a průkazné měření úrovní hladiny podzemní vody zejména při čerpacích a nálevových testech jsme pořídili leveloggery od renomovaného kanadského výrobce Solinst.

Levelogger je přístroj, který kontinuálně zaznamenává úroveň hladiny vody a její teplotu. Skládá se z dataloggeru, baterie s životností až 10 let, tlakového snímače a teplotního senzoru v malém pouzdře z nerezové oceli s minimální údržbou. Vysoká přesnost a dlouhodobá stabilita tvoří z Leveloggeru ideální nástroj pro záznam hladiny a teploty vody, který ma zabudovanou i kompenzaci barometrického tlaku. To vylučuje nejistoty způsobované ventilační kapilárou u jiných přístrojů (srážení vody atd.). Pořizený typ Leveloggerů kanadského výrobce Solinst tak umožňuje sledovat hladinu vody nejen na čerpaném objektu, ale zároveň i na dalších objektech, a to i dálkově prostřednictvím satelitu nebo GSM. Přenos naměřených dat tak může být velmi pohodlný, z místa měření až do Vaší kanceláře. Dálkový systém přenosu dat využíváme např. pro monitorování vlivů jímaní vody hlubinného oběhu v areálu společnosti Semperflex v Odrách, pro optimalizaci odvodňovacího systému a jeho operativní řízení v Luhačovicích nebo pro monitorování hydrogeologických poměrů ve skládkovém tělese v Příboře.

 

Použití našich leveloggerů je obecně optimální pro:

 

  • Monitoring hladin vody při čerpacích a nátokových zkouškách
  • Monitoring hladin vody ve studních a vrtech a posuzování jejich vzájemné interference
  • Monitoring vodního režimu skládek odpadu
  • Monitoring hladin vodních toků, jezer i umělých nádrží
  • Varování před záplavami
  • Monitorování přístavních a přílivových kolísání hladin
  • Monitoring mokřadů a srážko odtokových vztahů
  • Monitoring hladiny průmyslových nádrží

 

V současnosti disponujeme desíti leveloggery s rozkmity hladin od 5 do 100 m a dvěmi barologgery, které se nám daří průběžně využívat na dlohodobých i krátkodobých akcích. Pro dálkový přenos dat disponujeme čtyřmi samostatnými telemetrickými jednotkami - jednou vybavenou systémem pro rozesílání varovných SMS a třemi malorozměrovými umožňující umístění do zhlaví vrtů.

 

Ovládání leveloggerů v terénu

Nová sada leveloggerů Edge s přenosovou stanicí

Softwarový manuál k průběžnému vyhodnocování dat

Softwarový manuál k průběžnému vyhodnocování dat

 

Telemetrická stanice se systémem rozesílání varovných SMS

Telemetrická stanice určená do vrtů (chránička 40 cm)

Svými rozměry umožňuje instalaci do prakticky všech typů zhlaví vrtů

Po uzamčení zhlaví vrtu je stanice krytá a nenápadná

 

Do rozšířeného zhlaví je kromě stanice možno umístit i ovládání čerpací techniky

 

 

Tématické zařazení:

 » Nabídka služeb  

 » Novinky