GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Novinky

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Vrtná souprava Eijkelkamp - novinka v našem vybavení (1/2011)

Pro snadné a rychlé provádění mělké sondáže do hloubek až 9 m jsme pořídili přenosnou ...

... nízkonákladovou vibrační vrtnou soupravu. Nasazení této snadno transportovatelné vrtné techniky je vhodné všude tam, kde je komplikovaná dostupnost pro klasické vrtné soupravy na těžkém podvozku. S ohledem na nízké provozní náklady a jednoduchou transportovatelnost je tato souprava vhodná zejména pro ověřování geologického profilu pro posudky k vsakování srážkových vod k projektovaným rodinným domům, pro ověření mělkého profilu drobných staveb a pro indikaci znečištění zemin v kontaminovaných územích.

 

Vrtná souprava Eijkelkamp je vybavena:

 

  • jádrovými vrtáky o průměrech 100, 75 a 50 mm,
  • vrtným soutyčím pro vrtné práce do max. 9 m,
  • vibračním kladivem Makita HM1400,
  • elektrocentrálou a hydraulickým vytahovacím mechanismem o excelentní síle 14 tun.
     

Vrtná souprava je limitovaná vrtatelností prostředí, proto je určena zejména pro nezpevněné sedimenty s jílovitou až drobně štěrkovitou frakcí do velikosti valounků cca 2-3 cm.

 

Tématické zařazení:

 » Nabídka služeb  

 » Novinky  

Vrtná souprava Eijkelkamp s hydraulickým vytahovacím zařízením

 

Zapouštění jádrovnice vibračním kladivem

 

Jádrvnice prům 75 mm s jílovitou zeminou ...