GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické práce ve druhém kvartále 2024

Po zdárném ukončení osvětových akcí pro vodoprávní úřady jsme opět v terénu ...

Seminář pro vodoprávní úřady konaný v polovině dubna se vydařil. Věříme, že stejný pohled na ostravský seminář mají i naši účastníci a za rok se s nimi opět potkáme v Ostravě na dalším semináři, tentokrát zaměřeném na "Komunální hydrogeologii zacílenou na průzkumy znečištění a jeho sanaci". 

V terénu nám už na začátku dubna v předstihu začalo léto, tak i my se tváříme letně a vrtáme, jako by se nechumelilo. Aktuálně jsme dokončili hydrogeologické a inženýrsko-geologickmé průzkumy pro průmyslové, skladové a technologické celky v Opavě, Drahotuších a v Horním Benešově. V Ostravě Přívoze a v Kunčičkách zahajujeme přípravu technologického a kvalitativního monitoringu násypu určeného pro výstavbu logistickcýh celků. V Horním Benešově jsme zahájili letošní rekultivaci skládky, kterou jsme v loňském roce doprojektovali. V Českém Těšíně, v Bašce a v Drahotuších zahajujeme průzkumy pro ověření zbytkové kontaminace v prostoru železničního svršku Českých drah. Také provádíme několik menších projektů zaměřených na utrácení srážkových vod zasakováním a naopak na jímání podzemních vod z individuálních vrtaných studní na Ostravsku a Frýdecko-Místecku.

 

Průzkum v opavském cukrovaru

Studie odtokových poměrů v Rychvaldu

Hydrogeologický a stavebně geologický průzkum v Drahotuších

Průzkum pro utrácení srážkových vod v Rychvaldu

 

Průzkum na Českých drahách, lokalita Český Těšín

I takové zakázky střetů sousedů řešíme ... bohužel

Průzkum na Českých drahách, lokalita Baška

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky