GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Reference

Další informace:

Nejsou k dispozici žádné další informace

Geologické průzkumy, posudky, rekultivace a ostatní stavby ve třetím kvartálu 2020

Oproti předchozím pěti létům přišlo srážkově vydatnější období ...

... a od července se tak zvýšila frekvence dotazů stavebníků i stavařů ohledně úpravy a stabilizace zemních plání na jejich stavbách, zajišťování svahů a odvodňování pozemků. Jako obvykle jsme na to technicky i technologicky připraveni a kontinuálně děláme svou práci. Tam kde z nedostatku pracovních sil chybí ruce, jsme si pomohli posíleným technickým parkem.   

 

Průzkum pro projekt kanalizace v ulici Hornopolní v Ostravě

Vybudování vsakovacích vrtů pro odvodnění páteřní komunikace v Českém Těšíně

Průzkum odtokových poměrů u budovy MÚ v Třinci

Odvodnění cyklostezky v Českém Těšíně pomocí vsakovacích vrtů

 

Průzkum hydrogeologických poměrů pro projekt nového chodníku v Ostravě Bartovicích

Testování únosnosti zemin za pomocí chemické stabilizace a využitím geomříží

 

 

Tématické zařazení:

 » Reference  

 » Novinky