GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

News

More info:

More info not avalaible

Geologické průzkumy a projekty v posledním kvartálu roku 2022

Letošní rok i přes nepřízeň vývoje situace na Ukrajině a nárůst cen ve všech oblastech ...

... hospodářství, energií i stavebního materiálu zaznamenal stále rostoucí trend v poptávce po geologických pracích. Občas se ptáme sami sebe, jestli je v našem oboru stále tak mnoho práce, nebo je prostě tak málo geologů. Naše společnost řeší spíše střední a menší projekty a pokles mega zakázek nepostřehneme tak rychle, jako tradiční velké geologické a stavební firmy. Už několik let ale očekáváme zlom, který i přes náznaky prvotních indicií stále nepřichází. Bude to už příští rok? 

Poslední kvartál letošního roku jsme řešili většinou průzkumy developerských projektů související s výstavbou areálů rodinných a bytových domů v Moravskoslezském a Zlínském kraji, v menší míře pak rozvojové plochy a stavbu nových energetických technologií v průmyslových areálech a vodohospodářskou infrastrukturu. Tradičně k závěru roku dokončujeme pravidelné monitorovací cykly sledu kvality podzemních a povrchovvých vod. Aktuálně nás v závěru roku zastihla nebývalá sněhová kalamita, zahájení průzkumů v areálu Hyunday, ve Vsetíně a v Nových Sedlicích přesouváme až na počátek roku. 

Rok 2022 pro nás byl dobrým rokem. Zakázkově i hospodářskými výsledky jsme na vrcholu dosavadní působnosti, technicky a technologicky jsme po zprovoznění nové vrtné soupravy ROTADRILL opět blíže komplexní nezávislosti našich prací na dodavatelích. 

 

Hydrogeologický a stavebně geologický průzkum pro stavbu souboru rodinných domů a obslužných komunikací v Plesné

Podrobný průzkum areálu Elektrárny Dětmarovice pro rozšíření technologické jednotky a pro jímání podzemní vody

Průzkum pro posouzení hydrogeologických a základových poměrů nového developerského projektu v Ostravici

Průzkum pro stavbu dvou bytových domů a utrácení srážkových vod z parkovací plochy v zastavěné části Ostravy Zábřehu

 

Geologický průzkum pro stavbu nových chodníků II. etapy a jejich odvodnění v obci Návsí

Posouzení odtokových poměrů, nálevové testy a dozor stavby vsakovacích objektů pro rozšíření areálu pily v Dětmarovicích

Dokončení ročního cyklu monitoringu organických polutantů v okolí areálu šumperské průmyslové zóny

Návrh koncepce odvodnění stavby komunikace se zjištěným tělesem TKO v Ostravě Hošťálkovicích

 

Geologický průzkum podloží a návrh odvodnění projektované ČOV v obci Malé Nošovice

Orientační průzkum pro stavbu retenčního objektu v areálu ÚČOV Ostrava

Geologický průzkum pro rozšíření technologie čištění vod v areálu ÚČOV Havířov

Pedologický průzkum nově zastavované plochy v areálu průmyslové plochy v Mošnově

 

Rešeršní posouzení geologických poměrů pro účely koupě stavebního areálu v Zastávce u Brna

Vrtný průzkum s nálevovými testy pro návrh odvodnění parkovacích ploch ve Vratimově

Rešeršní posouzení hydrogeologických a základových poměrů pro stavbu kanalizace v areálu nemocnice v Karviné

 

 

Topic:

 » References  

 » News