GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

News

More info:

More info not avalaible

Posílení našeho technického parku ...

Na závěr roku jsme pořídili nového parťáka do technického parku rodiny GEOoffice ...

... Lehký minibagr na pásech s adaptéry na několik lžící, svahovací lopatou s hydraulickým výklopem, s rycím trnem, s úchopem na kameny, se spirálovým vrtákem pro mělké vývrty a s čelním nakladačem pro manipulaci s nesoudržnými zeminami. Hlavní uplatnění tohoto pomocníka bude při komplexním odvodňování pozemků (odvodňovací pera, mělké vsakovacín rýhy), drobné stavební činnosti spojené s manipulací se zeminami a při geologickém průzkumu tam, kde jsou zapotřebí mělké otevřené rýhy. V kombinaci s pásovým minidumperem to bude skvělý pomocník ...

 

Topic:

 » News