GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

References

More info:

More info not avalaible

Geologické průzkumy, posudky, projekty a rekultivace ve druhém kvartálu 2022

Mimořádně suché jaro na rozdíl od ceny nafty přeje stavařům a umožňuje práce provádět ...

... v rychlejším tempu. Také v naší profesi se odráží převis poptávky nad nabídkou a většina geologů "jede" na plnou kapacitu. I proto jsme si udělali profesní radost a zahájili práce ve vyšším tempu novou vrtnou soupravou, kterou právě testujeme v poli. 

Ve druhém kvartálu jsme zahájili či už provedli několik stavebně geologických průzkumů - zaměřených na stavbu ČOV a opravu hráze rybníka v Kyjovicích, stavbu komplexu rodinných domů v Horní Lutyni, stavbu nové haly v průmyslovém areálu v Zastávce u Brna, na stavbu restaurace s technickým a servisním zázemím pro vodáky v Ostravě Hrušově, na stavbu obchvatu v severní části Bruntálu, na stavbu výrobní haly a utrácení vod z její střechy a ze zpevněných ploch v Návsí a na stavbu bytových domů na ulici Krokova v Ostravě. 

Na poli hydrogeologie a kontaminační geologie dokončujeme několik projektů - zaměřených na hodnocení vsakovací kapacity v prostoru ČD v Bohumíně postiženém historickým znečištěním ropnými látkami, na posouzení úrovně kontaminace a potřeby nápravných opatření v průmyslové zóně v Trmicích, na indikaci znečištění v průmyslových zónách v Modřicích a v Zastávce u Brna, na posouzení odběru podzemní vody v plošně kontaminované oblasti chlorovanými uhlovodíky na Šumpersku, na odvodnění pozemku v okolí domova seniorů v Českém Těšíně včetně projektové dokumentace a souvisejícího inženýringu, a na plošné odvodnění podmáčených pozemků v Bohumíně Skřečoni.

Také jsme dokončili letošní část návozu těsnících a vyrovnávacích vrstev pro rekultivační práce na hornobenešovsku v celkové kapacitě 60 tisíc tun materiálu a po zbytek roku bude probíhat zapravování materiálu.

Z pohledu drobných hydrogeologických posudků a pravidelných monitoringů kvality vod jsme zpracovali či teprve zahájili několik zakázek v Odrách, Horní Suché, Bohumíně, Ostravě Kunčičkách, Šumperku, Staříči a na Morávce.

 

 

Nová vrtná souprava Rotadrill

Environmentální studie pro stavbu fotovoltaické elektrárny v Trmicích

Monitoring kvality vod pod patou oblasti se zahlazováním báňské činnosti na Hornobenešovsku

Hydrogeologický posudek pro jímací zdroj v plošně kontaminovaném území na Šumpersku

 

Hydrogeologický a stavebně geologický průzkum pro výstavbu souboru rodinných domů v Horní Lutyni

Průzkum skladby hráze rybníka v Kyjovicích pro návrh její opravy

Indikační průzkum v areálu průmyslové zóny v Zastávce u Brn

Průzkum základových a hydrogeologických poměrů pro stavbu ČOV v Kyjovicích

 

Indikační průzkum v areálu průmyslové zóny v Brně, místní části Modřic

Průzkum pro účely zasakování vod v plošně kontaminovaném území v Bohumíně

Monitoring kvality vod v průmyslové zóně v Bohumíně

Jarní monitoring podzemní vody na šumpersku v území s výskytem ClU a RU

 

 

 

Topic:

 » News  

 » References