GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

References

More info:

More info not avalaible

From beginning to the end of year 2009 we implemmented 65 orders in fields of hydrogeology, civic engineering, risk assessments for human health and for ecosystems, geotechnic, projection of small building (house wells and sevage works), ecological services and related activities.

 

From beginning to the end of year 2010 we implemented 102 new orders in ammount of 8 mil. Kc extra WAT. Some of the long term orders will be continue in 2011 and 2012. In December of 2011 we started or completelly implemented 100 new orders. It's successfull Year again ...

 

Now we implement for our clients actuall:

 

 

 

 

Posouzení odtokových poměrů v Kopřivnici (4/2014)

Geologickým úkolem na pozemku v Kopřivnici bylo ...

Kopřivnice - dotčený pozemek

 

 

 

Průzkum podloží komunikací v Muglinově (4/2014)

V místní části Ostrava - Muglinov jsme aktuálně ...

Survey in Muglinov

 

 

 

Průzkumné práce v Šumperku (4/2014)

Pro stanovení způsobu založení projektované stavby nové hasičské stanice ...

Survey in Sumperk

 

 

 

Pro posílení místních vodních zdrojů v Řece ... (4/2014)

... projektujeme průzkum pro nový vodní zdroj.

Near water reservoir of Reka vilage

 

 

 

Právě skončil Seminář "Řešení střetů ve vodním hospodářství"

V návaznosti na semináře z cyklu aktuálních otázek v oblasti geologie ...

Seminář Řešení střetů ve vodním hospodářství

 

 

 

Vybudování monitorovacího systému v lokalitě Vrása (Ostrava)

V projektovaném úložišti odpadů jsme aktuálně ukončili ...

Vrasa locality

 

 

 

Průzkum pro posouzení možnosti vsakování vod ve Skalici (4/2014)

Ve Skalici u Bašky jsme aktuálně ukončili ...

Skalice u Basky

 

 

 

Doprůzkum vodního toku Lutyňka (4/2014)

V návaznosti na projektovanou opravu hráze ...

 

 

 

Budování vodního zdroje v Jarcové (3/2014)

V obci Jarcová jsme zahájili vyhledávací průzkum ...

Well Building in Jarcova

 

 

 

Results:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 32