GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

References

More info:

More info not avalaible

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2023

Vážení obchodní partneři, kolegové a přátelé,
dovolte nám, abychom Vám popřáli ...

... příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2023 a rovněž připojujeme poděkování za Vaši důvěru a dosavadní úspěšnou spolupráci. Přes veškerou snahu se nám nepodařilo letos připravit tradiční kalendář „Geolog na cestách“ na rok 2023. Zvažovali jsme, zda nevytvořit kalendář „Geolog na stavbě“, protože tento název přesně vystihuje průběh tohoto roku, kdy jsme pokračovali v dostavbě detašovaného pracoviště pro východní Čechy. Pevně doufáme, že přerušení řady kalendářů nám odpustíte a že se i nadále můžeme těšit z vaší přízně.

 

Malé ohlédnutí za rokem 2022:

- Každým rokem jsme přinášeli prezentaci naší společnosti a jejich aktivit v textech již zmiňovaných kalendářů. Abychom dostáli alespoň této tradici, tak zmiňujeme okrajově nejnovější zajímavosti.

- Náš technický park jsme rozšířili o malou profesionální vrtnou soupravu na pásovém podvozku, která umožňuje práci i ve stísněných prostorech s průjezdem v šíři do jednoho metru.

- Na rok 2023 připravujeme obnovení osvětových seminářů „Aktuální otázky v oboru hydrogeologie“, na kterých se budeme spolupodílet s Českou asociací hydrogeologů.

- Od druhé poloviny roku 2023 rozšiřujeme naši působnost kromě Moravy i na další regiony, kdy připravujeme zprovoznění detašovaného pracoviště pro východní Čechy v okrese Svitavy.

  

Radim Ptáček a Jitka Morawetzová 

Jednatelé GEOoffice, s.r.o.

 

 

 

Topic:

 » References  

 » News  

PF2023