GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

References

More info:

More info not avalaible

Geological surveys and expertises during August and October 2018

Druhá polovina roku 2018 se nese ve znamení vysokého pracovního rytmu ...

Sorry, in Czech only.

 

... jako celý dosavadní rok. Poptávka po geologickcýh výkonech je po mnoha letech na svém vrcholu a byť neradi, musíme menší projekty s urgentními termíny odmítat. V průběhu třetího kvartálu jsme dokončili projekty týkající se převážně průzkumů a posudků pro založení, odvodňování či monitorování nových staveb v Ostravě, Návsí, Uherském Brodě, Žabni, Sviadnově a Českém Těšíně. Ve čtvrtém kvartálu jsme zahájili práce související s budováním vodních zdrojů a průzkumy pro projektované stavby rodinných domů, vodovodů a kanalizací v Hutisku - Solanec,  Čehovicích, Frýdku Místku, Ketkovicích, Čučicích a Horním Benešově. 

 

Na Bruntálsku jsme  zahájili výzkum pro vybudování násypového tělesa z alternativních materiálů. Na Příborsku jsme stihli v rámci biologické rekultivace zazimovat skládku. Na počátku listopadu jsme provedli první sečení travin a otestovali jsme si tak náš nový mulčovač. 

 

Survey for infiltration testing of soil in Ostrava Muglinov

Survey for river bed adapatation of Podlezsky potok

Implementation of ground water monitoring system in Chassix Area

Load bearing test in HAS area in Frydek Místek - I. etape

 

Load bearing tests in HAS Area in Frýdek Místek - II. etap

Survey for grounding of "Kids Factory" in Uherský Brod

Mechanic cleaning of well in Píšť

Survey and impact study of industrial gipsum layering

 

Survey for grounding of Sports hall in Navsí

Sorvey for rein water soaking from road on U Cementárny Streat

Hydrogeology study for permit of drilling well ussing in Vrchy

Hydrogeological study of rein water soaking in Žabeň

 

Výzkum možnosti úpravy alternativních materiálů pro tvorbu násypového tělesa

Skrbeň - vodní zdroj pro zásobování čerpací stanice PHM

Testování alternativních těsnících materiálů in-situ

Budování vodního zdroje v průmyslové zóně v Horním Benešově

 

Hydrogeologické posouzení lokality z hlediska vsakování srážkových a odpadních vod

Budování vodního zdroje v lokalitě Hutisko - Solanec

Screeningový průzkum znečištění v Čehovicích

Biologická rekultivace - péče o skládku ve Skotnici

 

Náš nový výkonný pomocník na mulčování skládek

Rouské - analýza rizika pro skládku odpadů

Základní a podkladová zpráva pro výrobu diabolek v Bohumíně

Kontaminační průzkum poblíž Lagun Ostramo

 

Průzkum v katastrech Ketkovice a Čučice na jižní Moravě

Rešeršní posouzení hydrogeologických a základových poměrů pro stavbu Hrušov - Kanalizace

 

 

Topic:

 » References  

 » News