GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

News

More info:

More info not avalaible

Geologické průzkumy, posudky a drobné stavby v posledním kvartálu roku 2020

Poslední kvartál letošního roku z hlediska množství poptávek geologických prací nezaznamenal pokles ...

... a ve stavebnictví a projektových činnostech je trend aktivit spíše rostoucí. Avizovaná opatrnost investorů ani vládní nouzová opatření proti šíření pandemie se dosud u našich klientů významně neprojevily. Aktuálně v průběhu října dokončujeme geologické posudky a průzkumy na vsetínsku, ostravsku, hornobenošovsku a třinecku. Dokončili a předali jsme stavební zakázku spojenou se stabilizací svahu opěrnou stěnou na ostravsku a legalizaci odvodňovacího systému vybudovaného na českotěšínsku. V posledním kvartálu nastal čas na odběry vzorků a závěrečné etapy monitoringů vod průmyslových provozů, skládek a ekologických zátěží na ostravsku, bohumínsku, šumpersku, hornobenošovsku, opavsku a novojíčínsku. Právě jsme začali připravovat drobné stavební práce související s odvodňováním podmáčených pozemků na českotěšínsku a několik geologických průzkumů a studií na ostravsku, havířovsku, novojičínsku a rožnovsku. Drobné geologické zakázky pro stavby rodinných domů a domovní čistírny odpadních vod jsme museli začít odmítat a odkázat klienty na naše kolegy z branže, abychom měli prostor na ostatní projekty.  Rádi bychom pro vás také letos připravili náš tradiční firemní kalendář "Geolog na cestách", abychom letos alespoň virtuálně navštívili exotické krajiny a ve vzpomínkách se podívali na neobvyklá místa naší planety. V závěru letošního roku bychom si přáli pracovat ve znamení poklidu ... a pracovní pohody. Už na počátku října jsme kapacitně naplněni do ledna příštího roku. Realizaci dalších nových zakázek proto nabízíme klientům k odevzdání až po novém roce.  Děkujeme za pochopení a přejeme všem, aby tuto zvláštní dobu ve zdraví a se zdravou myslí překlenuli. 

 

Dokončení opěrné stěny a přitížení paty svahu v Dolní oblasti Vítkovice

Dlouhodobý monitoring podzemních a povrchových vod na šumpersku

Zatěžovací zkoušky kruhovou deskou pro stavby v Ostravě

Hydrogeologický posudek utrácení odpadních vod do horninového prostředí na vsetínsku

 

Posílení odvodňovacího systému stavby páteřní komunikace na českotěšínsku

Studie variantního zakládání na neúnosných zeminách v odkališti na hornobenešovsku

Poslední letošní cyklus monitoringu vod v Příboře

Podzimní kolo monitoringu vod u skládky ve Skotnici

 

Testování únosnosti zemin kruhovou deskou v Ostrav

Průzkum pro projekt kanalizace na opavsku

Návrh postprovozního monitoringu vod pro zařízení Teplárna Vítkovice s ukončeným provozem

Budování opěrné stěny z gabionů na svitavsku

 

Průzkum pro stavbu rodinných domů v plošně podmáčeném území

Zatěžovací testy finální vrstvy pod asfaltem ve Staříči

Rešeršní průzkum pro rozšíření haly ve Frýdku

Průzkum pro odvodnění zpevněných ploch a střech výrobní haly ve Vítkovicích

 

Průzkum v Ostravě Radvanicích pro odkanalizování části Pod Kaplí

Monitoring vlivů skládky kalů na podzemní vody v Kopřivnici

Monitoring vlivů skládky KBV na povrchové vody v Kopřivnici

Rešerše geologických poměrů v Písku u Bukovce pro odkanalizování části obce

 

Monitoring kvality podzemních vod v Bohumíně

Monitoring PAU v podzemních vodách okolo teplárny v Krnově

Doplnění vsakovacích vrtů a drenážních per v areálu IVC Český Těšín

Hydrogeologický průzkum v Rožnově Hydrogeologický průzkum v Rožnově pro řešení nakládání s vodami

 

Průzkum a návrh odvodnění podmáčené komunikace v Dolní Datyni

Průzkum a návrh odvodnění podmáčené komunikace v Havířově

Už je na světě i firemní kalendář na rok 2021 ...

 

 

Topic:

 » References  

 » News