GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

News

More info:

More info not avalaible

Geologické průzkumy, posudky a stavební práce ve druhém kvartálu 2020

Druhý kvartál jsme nastartovali ve znamení pandemie COVID 19 ...

... nicméně většině našich klientů ze soukromého i veřejného sektoru vyhlášený nouzový stav jejich činnosti výrazně neomezil. Jsme tedy v obvyklém pracovním nasazení a využíváme příznivé počasí pro terénní práce. Ve druhém kvartálu jsme dokončili několik ekologických auditů a průzkumů znečištění (Kynšperk, Studénka, Mošnov, Ostrava), vodní zdroje v Ostravě a v Dolním Benešově, několik zakázek řešících základové poměry a odvodňování pozemků (Ostrava Petřkovice, Vítkovice, Slezská Ostrava, Zábřeh, Poruba, Vratimov, Frýdek Místek, Opava, Třinec, Vražné), předvrty mikropilot na Novojíčínsku, návoz materiálu a jeho zapracování do rekultivačních vrstev TKO na Bruntálsku, a dlouhodobé monitoringy kvality podzemních a povrchových vod (Krnov, Horní Benešov, Příbor, Skotnice, Ostrava a Bohumín).

 

Průzkum se stanovením tlecí doby pro pohřebiště na Novojičínsku

Rekultivace dokončené etapy skládkového tělesa na Bruntálsku

Provádění předvrtů pilot pro stabilizaci stavebních objektů ve Staré Vsi, Mniší a Vlčovicích

Legalizace vodního zdroje v Dolním Benešově

 

Screening znečištění prostředí pro ekologický audit výrobní haly na Kynšpersku

Monitoring vlivů zahlazování báňské činnosti na vody na Bruntálsku

Průzkum pro projekt rekonstrukce budovy děkanátu lékařské fakulty v Ostravě

Průzkum a projektová dokumentace vrtané studny pro pro betonárku v Ostravě

 

Geologický servis a návrh úpravy zemin stavby ve Vratimově

Doplnění monitorovací sítě v areálu výrobního podniku na Šumpersku o úzkoprofilový vrt

Testy upravené zemní pláně kruhovou deskou pomocí statických a dynamických zatěžovacích zkoušek v Ostrav

Průzkum pro rekonstrukci objektu v areálu nemocnice na Opavsku

 

Hydrogeologický průzkum v areálu strojírenské firmy v Ostravě

Průzkum pro opravu chodníků v Třinci, místní část Lyžbice

Průzkum znečištění prostředí pro ekologický audit pozemků v areálu průmyslové zóny Mošnov

Doplňující průzkum rozsahu a míry znečištění zemin v obchodní zóně na Novojíčínsku

 

Průzkum znečištění pro ukončení provozu zařízení a plán rekultivace ve smyslu IPPC

Testy úpravy alternativního materiálu do násypu pro rekultivaci "Brownfieldů"

Dlouhodobý monitoring vod zatížených PAU v Krnově navazující na analýzu rizika

Hydrogeologický průzkum pro návrh vsakování odpadních vod z DČOV v Ostravě

 

 

 

Topic:

 » References  

 » News