GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

News

More info:

More info not avalaible

Soil Moisture and Precipitation Measurement - news in our Equipments (6/2012)

For expertizes of atmospherical rain infiltration we ...

Sorry, in Czech only ...

... ve střetových lokalitách jsme pro průkazná měření pořídili srážkoměrnou stanici s jímací plochou 200 cm2 (dodavatel CTM, USA). Ta je volitelně programovatelná a umožňuje zapisovat srážkové úhrny v intrevalech vteřin, minut, hodin i dnů. Je tak optimální pomůckou při posuzování a projektování vsaků srážek ve střetových lokalitách nebo na lokalitách s očekávanými komplikovanými poměry. Vítanou pomůckou je rovněž při odvodňování staveb v kombinaci s aplikací leveloggerů - umožňuje stanovit časovou retardaci infiltrace srážek k základům stavby a na tomto základě stanovit optimální režim snižování hladiny podzemní vody.

Pro průkaznější interpretaci základových poměrů jsme rovněž pořídili polní vlhkoměr, který je schopen např. zaznamenat vlhkost vrtného jádra bezprostředně po odvrtání (kontroluje nesprávnou manipulaci se vzorkem v laboratoři v důsledku prodlení) nebo dle něj lze stanovit správný poměr přídavku vápna při chemické stabilizaci zemní pláně.

 

 

 

 

 

Topic:

 » News